Bài 18: Các Hàm Kiểm Tra Dữ Liệu Trong PHP

Trong một dự án chúng ta phải ràng buộc được các thông báo lỗi không nên có ra ngoài màn hình, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người các hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP.

Xem Thêm:

1. Danh Sách Các Hàm

Sau đây là danh sách các hàm kiểm tra dữ liệu trong php mà mình muốn giơi thiệu đến các bạn.

1.1 isset($avariable)

Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của biến, trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại FALSE nếu không tồn tại.

VD:

<?php
$data = 'webtmcp.com';
if (isset($data))
   echo 'Biến này tồn tại';
else
   echo 'Biến này không tồn tại';
//output: Biến này tồn tại

1.2 empty($avariable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem $avariable có rỗng không, số 0, mảng rỗng, null hay biến không tồn tại đều được coi là rỗng.

VD:

<?php
$data = [];
if (empty($data))
    echo 'Biến này rỗng';
else
    echo 'Biến này không rỗng';
//output: Biến này rỗng

1.3 is_string($avariable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải là chuỗi không. Nếu là chuỗi thì trả về TRUE , và ngược lại nếu không phải chuỗi thì trả về FALSE.

VD:

<?php
$data = [];
if (is_string($data))
    echo 'Biến này là chuỗi';
else
    echo 'Biến này không phải là chuỗi';
//output: Biến này không phải là chuỗi

1.4 is_numeric($avariable)

Hàm có tác dụng kiểm tra dữ liệu trong php xem một biến có phải là số hay không, trả về TRUE nếu là số và ngược lại FALSE nếu không phải là số.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_numeric($data))
    echo 'Biến này là số';
else
    echo 'Biến này không phải là số';
//output: Biến này là số

1.5  is_int($avariable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra dữ liệu trong php xem một biến có phải số nguyên hay không, trả về TRUE nếu là số nguyên và FALSE nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_int($data))
    echo 'Biến này là số nguyên';
else
    echo 'Biến này không phải là số nguyên';
//output: Biến này không phải là số nguyên

1.6 is_integer($avariable)

Hàm này có tác dụng và cách dùng như hàm is_int()

1.7 is_float($avariable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu float hay không. Trả về true nếu đúng và ngược lại false nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_float($data))
    echo 'Biến này là float';
else
     echo 'Biến này không phải là float';
//output: Biến này là float

1.8 is_double($avariable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu double hay không. Trả về true nếu đúng và ngược lại false nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_double($data))
    echo 'Biến này là double';
else
    echo 'Biến này không phải là double';
//output: Biến này là double

1.9 is_null($avariable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một số có phải kiểu Null hay không.

VD:

<?php
$data = null;
if (is_null($data))
    echo 'Biến này là null';
else
    echo 'Biến này không phải là null';
//output: Biến này là null

1.10 is_array($var)

Kiểm tra biến $var có phải kiểu mảng hay không

2. Tạm Kết

Bài viết hôm nay mình đã giới thiệu xong đến mọi người các hàm xử lý dữ liệu trong PHP rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm xử lý ngày tháng trong PHP.

Ngoài ra, cac bạn cso thể  tham khảo hệ thống tạo webite tự  động Tại Đây

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

 • lớp, thuộc tính, phương thức

  Bài 03: Lớp – Thuộc Tính – Phương Thức

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình hướng đối tượng nhưng chỉ nói ở múc độ lý thuyết chứ chưa thấy đụng đến code. Mỗi một đối tượng thì sẽ có một hoặc …

 • Tham trị và tham chiếu trong php

  Bài 21: Tham Trị Và Tham Chiếu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Sau khi trải qua 20 bài học PHP cơ bản thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về tham trị và tham chiếu trong PHP xem nó có gì đặc biệt không nhé. Xem Thêm: WordPress Cơ …

 • hàm header trong php

  Bài 20: Hàm Header Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một hàm khá quan trọng trong PHP, đó là hàm header.  Hàm này rất hữu hiệu khi bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu trả về, hay điều hướng …

 • hàm xủ ly ngày thang trong php

  Bài 19: Hàm Xử Lý Ngày Tháng Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các hàm xử lý dữ liệu trong PHP rồi, bài này chúng ta tiếp tục với các hàm xử lý ngày tháng trong PHP. Xem Thêm: Bán Đấu Giá Con Chuột Đầu …

 • upload file trong php

  Bài 17: Upload File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người khá là nhiều hàm xử file trong PHP. Tiếp tục với file trong PHP thì bài này mình sẽ giới hướng dẫn mọi người upload file trong PHP. Xem Thêm: …

 • các hàm xử lý file trong php

  Bài 16: Các Hàm Xử Lý File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 isset($avariable)1.2 empty($avariable)1.3 is_string($avariable)1.4 is_numeric($avariable)1.5  is_int($avariable)1.6 is_integer($avariable)1.7 is_float($avariable)1.8 is_double($avariable)1.9 is_null($avariable)1.10 is_array($var) Vấn đề xử lý file trong PHP rất quan trọng trong trường hợp các bạn muốn làm một số chức năng như cache hay log file,…Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người danh sách …