Bài 20: Hàm Header Trong PHP

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một hàm khá quan trọng trong PHP, đó là hàm header.  Hàm này rất hữu hiệu khi bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu trả về, hay điều hướng trang web,..

Xem Thêm:

1. Cú Pháp

Hàm header trong PHP có cú pháp tổng quát như sau:

header ( string $string [, bool $replace = true [, int $http_response_code ]] )

Trong đó:

 • $string: Đây là biến quan trọng nhất và bắt buộc phải khai báo, biến này quyết định hành động mà server sẽ thực thi.
 • $replace: tham số này được đặt mặc định là true, Tham số này quyết định chuỗi $string được replace hay là khai báo mới trong trường hợp khai báo nhiều header
 • $http_responsecode: Đây là một trong các mã như : 301, 404,500,…

Lưu ý: Để cho hàm hoạt động tốt thì các bạn nên đặt nó ở phía trên cùng của website.

2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header

Để điều hướng trang web với hàm header trong PHP các bạn sử dụng cú pháp:

header('location:' . $url);

Trong đó: location là từ khóa bắt buộc để khai báo chuyển trang, $url là địa chỉ mà bạn muốn chuyển hướng tới.

VD:

header('location: http://webtmcp.com');

Khi chuyển hướng trang với hàm header bạn nên khai báo thêm response_code sẽ tốt hơn rất nhiều cho SEO. Chẳng hạn như bạn thay đổi domain cho website thì khi người dùng vào domain cũ bạn sẽ chuyển hướng nó sang domain mới, lúc này bạn nên sử dụng code là 301 vì đây là code khai báo chuyển hướng có điều kiện.

header('Location: http://www.domain.net/', true, 301);

Còn trường hợp bạn muốn chuyển hướng page not found thì hãy sử dụng mã code 404.

header('Location: http://www.domain.net/', true, 301);

3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header

3.1 Thay đổi kiểu chữ

Chẳng hạn như bạn muốn thay đổi kiểu font chữ hiển thị mà không cần dùng meta trong HTML thì với header() bạn chỉ cần khai báo như sau:

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả về

Định dạng trả về kiểu image png:

header("Content-type: image/png");

Định dạng trả về kiểu json:

header("Content-type: application/json");

Tham Khảo

Các bạn có thể xem thêm các header Tại Đây

4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header

Bạn có thể sử dụng hàm header để khắc phục tình trạng lỗi font khi trả kết quả về không có định dạng thẻ meta utf8 bằng cách đặt đoạn code sau ở đầu file.

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

5. Tạm Kết

Bài viêt này mình đã giới thiệu với mọi người về hàm header trong PHP rồi, các bạn lưu ý khai báo chuẩn xác cho mình định dạng dữ liệu trả về nhé!

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

 • lớp, thuộc tính, phương thức

  Bài 03: Lớp – Thuộc Tính – Phương Thức

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình …

 • Tham trị và tham chiếu trong php

  Bài 21: Tham Trị Và Tham Chiếu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Sau khi trải qua 20 bài học PHP cơ bản thì bài …

 • hàm xủ ly ngày thang trong php

  Bài 19: Hàm Xử Lý Ngày Tháng Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các hàm xử lý …

 • các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

  Bài 18: Các Hàm Kiểm Tra Dữ Liệu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Trong một dự án chúng ta phải ràng buộc được các thông …

 • upload file trong php

  Bài 17: Upload File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người khá là nhiều hàm …

 • các hàm xử lý file trong php

  Bài 16: Các Hàm Xử Lý File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Cú Pháp2. Điều Hướng Trang Với Hàm Header3. Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu Trả Về Với Hàm Header3.1 Thay đổi kiểu chữ3.2 Khai báo định dạng dữ liệu trả vềTham Khảo4. Khắc Phục Lỗi Font Với Hàm Header5. Tạm Kết Vấn đề xử lý file trong PHP rất quan trọng trong trường …